Европейският парламент, Съветът и Комисията тържествено прокламират следния текст за  Европейски стълб на социалните права