относно „Отворено писмо на Управителния съвет на Българско онкологично дружество“ от 29.04.2014 г.

Медицинска федерация „Подкрепа“ счита, че в Отвореното писмо на Българското онкологично дружество, с тревога и загриженост, ясно и конкретно са посочени основни проблеми на българската онкологична система.
Убедени сме, че изложеното в него е достоверно, осмислено, базиращо се на дългогодишна клинична практика на лекарите онколози и ние подкрепяме техните основателни искания.
Настояваме дисбалансът между шаблоните на нормативната уредба и реалностите на клиничната онкологична практика да бъде преодолян в името на българския онкологичен пациент!

За ИС на МФ „Подкрепа“
Маргарита Петрова – Председател