относно „Отворено писмо на Управителния съвет на Българско онкологично дружество“ от 29.04.2014 г. Медицинска федерация „Подкрепа“ […]
Недекларираният труд представлява типична и тежка форма на социален дъмпинг и е крайно време да бъдат […]