Продължаващото неритмично разплащане между предприятията в енергетиката, води до неизпълнение на различните програми във въгледобивните предприятия, а именно нередовното изплащане на работните заплати, липсата на финансово обезпечена програма по здравословни и безопасни условия на труд, както и неизпълнение на ремонтните и инвестиционни дейности.
Във връзка със създалата се тревожна ситуация, в която се намират енергетиката и въгледобивът в страната и предприетите стачни действия от страна на миньорите от МИНА „ЧЕРНО МОРЕ“ Ви уведомяваме, че миньорите от „ВЪГЛЕДОБИВ БОБОВ ДОЛ“ ЕООД се присъединяват и днес 19.09.2014 г. ще останат на работните си места под земята един час след изтичане на 8-часовия работен ден.

ПРЕДСЕДАТЕЛ РОС „ПОДКРЕПА“ КЪМ „ВЪГЛЕДОБИВ БОБОВ ДОЛ“ ЕООД