Като представители на работниците и служителите от най-голямото въгледобивно дружество в България „Мини Марица-изток“ ЕАД, сме крайно притеснени от неглижиране на проблемите пред българската енергетика от страна на МОСВ и МЕ, възникнали с решението на Европийската комисия за приемане на Референтния документ за най-добри налични техники за Големи горивни инсталации от 28.04.2017 г.

Тези наши притеснения се основават на изразените становища от страна на представителите на МОСВ на проведената в МЕ среща на 14.06.2017 г., както и изказването на министър Петкова на 16.06.2017 г. в Народното събрание.

Ние, нееднократно сме заявявали, че българското правителство незабавно трябва да се противопостави аргументирано, както по процедурата по вземане на решението, така и по заложените в него неизпълними параметри. Вместо това чуваме само изявления за дерогация, което е отлагане на проблемите, а не решаването им.

Настояваме Република България да се присъедини към страните, които искат прегласуване, поради нарушена процедура и неизпълними технологични параметри на приетия Регламент на Европейската комисия за Големи горивни инсталации, който застрашава енергийната ни система и национална сигурност.

В противен случай се поражда съмнение, че определени заинтересовани кръгове, чрез поставени лица по високите етажи на властта, се стремят да доведат електроенергетиката от местни въглища до технологичен и финансов фалит.

Декларираме, че при непредприемане от Ваша страна на незабавни мерки, ще използваме всички позволени от закона действия за запазване на Българския въгледобив, гарантиращ енергийната независимост на Република България!

Виж цялата декларация ТУК