Като представители на работниците и служителите от най-голямото въгледобивно дружество в България „Мини Марица-изток“ ЕАД, сме […]