Уважаема г-жо Петкова,

Разгледахме протокола от проведения БСТСВЕМС още на 15 август, подписан едва тази седмица. Още веднъж изразяваме мнението си, че поставяните нееднократно от нас проблеми, касаещи бъдещето на „Мини Марица-Изток“ ЕАД се подценяват и решаването им се отлага във времето.

Недопустимо е въпросът за цената на добиваните от нас въглища да бъде само тема на разговори, а да не се взема отговорно решение. Както заявихме и е записано в протокола от 2009 г. продажната цена е по себестойност.

Недопустимо е също така да се настоява от страна на БЕХ петгодишният проектоплан за развитие на дружеството да бъде изготвен с действащата в момента цена. Това за нас е непрофесионално и ще доведе до технически и технологичен фалит на дружеството и загуба на хиляди работни места.

Настояваме да проведем спешно работна среща с Ваше участие за вземане на отговорни решения за бъдещето на „Мини Марица-Изток“ ЕАД.

Предвид повишеното напрежение от постоянен недостиг на финансови средства за осигуряване на нормални условия на труд и технически изправни съоръжения, ДЕКЛАРИРАМЕ, че не можем да бъдем гарант за и без това крехкия социален мир в Дружеството.

Генчо Генчев – председател на Синдикалния съвет

Тончо Тончев – председател на Стачния комитет