Уважаема г-жо Петкова, Разгледахме протокола от проведения БСТСВЕМС още на 15 август, подписан едва тази седмица. […]
На 24 октомври 2016 г. /понеделник/ от 11.00 ч. в централата на КТ „Подкрепа”, по инициатива […]