Изпълнителният съвет на Синдикалната секция на КТ „Подкрепа“ при „ВМЗ“ АД Сопот заявява, че няма нищо общо с назначаването на Красимир Цветков за началник отдел „Човешки ресурси“ в дружеството, на следващия ден след протестния митинг пред Министерство на икономиката /на 27 юли 2015 г./.
Основната ни цел винаги е била защитата на нашите членове, трудовите възнаграждения и подобряване на условията на труд на работниците и служителите.
Никога не сме си позволявали да кадруваме и нямаме такова намерение и за в бъдеще.

За ИС на СС „Подкрепа“:
Димитър Атанасов