Изпълнителният съвет на Синдикалната секция на КТ „Подкрепа“ при „ВМЗ“ АД Сопот заявява, че няма нищо […]