Свидетели сме на поредния опит за ликвидиране на жизненоважен отрасъл от Българската национална икономика. Отново наблюдаваме престъпните действия и бездействия на изпълнителната власт, засягащи този път един от стълбовете на транспорта в страната – държавните железници.
Няма държава в целия свят, която да не притежава железопътна мрежа, ж.п. превоз и съответно гари за обслужването на пътници и товари. Въпреки наличието на изключително развит авио- и автотранспорт, най-развитите и силни икономически държави в света, като Япония, Франция, Германия, Великобритания и др., непрекъснато инвестират огромни средства за развитието на своите национални железници, като създават високоскоростни локомотиви, модерни и комфортни вагони и купета, снабдени с всички съвременни технологии и железопътни гари, по нищо неотстъпващи на известни международни летища.
За съжаление, у нас, в страна-членка на Европейския съюз, положението е коренно различно. През злощастните години на прехода, всяко българско правителство се стараеше неуморно да разгражда и унищожава българските железници. Кулминацията се достигна при днешното управление. Планира се закриването на десетки ж.п.гари, и пристъпването към масово уволнение на железопътен персонал, стотици български граждани, в условията на тежка финансова криза ще останат на улицата, а техните семейства ще бъдат докарани до бедствено положение. Напомняме, че това са хора със специфични професии, на много, от които целия професионален път е преминал в железопътния транспорт, и те едва ли ще могат да се преквалифицират и да придобият нова професия.
Като пряк виновник за създалата се катастрофална ситуация, ние, синдикатите от българския железопътен транспорт, сочим Правителството на Република България, собственик и работодател на БДЖ.
Ние не желаем нашия ж.п. транспорт да бъде сполетян от участта на БГА „Балкан“, „Кремиковци“, тютюневите фабрики в нашата стана и стотиците други унищожени и разорени предприятия. Няма да бъдем безучастни свидетели на този престъпен по естеството си акт. В състояние сме да окажем противодействие на всеки, който посяга на нашето национално богатство и на труда и хляба на българските граждани.
Напомняме на управляващите, че нищо няма да ни възпре от мобилизация на нашите членове и симпатизанти за провеждане на протестни и ефективни стачни действия в национален мащаб, въпреки антиконституционните пречки заложени в Закона за уреждане колективните трудови спорове.
Като данъкоплатци, от чиито данъци се формират възнагражденията на членовете на изпълнителната и законодателната власт у нас, ние сме в правото си да изискваме и управляващите да спазват своята част от Обществения договор, и да направят всичко възможно за запазването на българските железници и работните места на полагащите труд в тях. Надяваме се здравия разум да надделее, в противен случай властниците в нашата страна ще трябва да поемат цялата отговорност за това което ще последва.

За Федерация на транспортните работници „Подкрепа“: Розен Зарков,
За Синдикат на железничарите в България към КНСБ: Петър Бунев,
За Съюз на транспортните синдикати в България към КНСБ: Е. Йорданова,
За Национален железничарски синдикат „Подкрепа“: Божидар Тасев