Свидетели сме на поредния опит за ликвидиране на жизненоважен отрасъл от Българската национална икономика. Отново наблюдаваме […]