Делегацията е представена от председателя на ТУКОТ “Подкрепа” Нели Христова, председателя на САС – “Подкрепа” Кремена Атанасова, федералния секретар на Ф “СИВ” – “Подкрепа” Пламена Партениотис, председателя на Медицинска федерация “Подкрепа” Росица Палешникова, председателя на Национална Федерация „Химия“ Стоян Панчев и председателя на синдикат “Отбрана” Тодор Воденов. Събитието се провежда в сложен глобален контекст, в който за съжаление войните доминират в много части на света. Делегатите се срещат, за да обсъдят социално-политическите проблеми в световен мащаб, но също и да се набележат синдикалните стратегии на всеки континент, обвързани с лозунга на Конгреса.
Мотото на конгреса на PSI – Public Services International, въпреки че както каза сегашният генерален секретар, трябваше да бъде „мир, вместо война“, в себе си съдържа важния социален фактор, че независимо от коя точка на света сме, винаги трябва да слагаме „ХОРАТА НАД ПЕЧАЛБАТА“.