Димитър Черкезов – зам.-председател на Младежка мрежа „Подкрепа“, бе избран на 21 юни 2022 г. за вицепрезидент на Младежкия комитет на Европейската конфедерация на профсъюзите. Той е член на ММ „Подкрепа“ от 2016 г., а на Младежкия комитет на ЕКП от 2019 г.

Младежкият комитет е съставен от 94 млади синдикалисти, представители на организациите, членуващи в ЕКП. Създаден е с идеята да бъде обърнато особено внимание към специфичните проблеми, пред които са изправени младите работници в Европа. Една от основните задачи на Комитета е да бъде чут гласът на младите европейски работници и да се повиши видимостта на младите хора – не само в средите на синдикалното движение, но и в цялото общество.

Младежкият комитет има своя структура и устав. Ръководи се от осемчленно Бюро. Като вицепрезидент Димитър Черкезов ще отговаря и за Източноевропейския регион.

 Пожелаваме успех на Димитър!