На 19 октомври 2012 г. от 10.00 ч., в гр. Раднево, залата на „Мини Марица Изток“ ЕАД /ул. „Георги Димитров“ 13/, Национална мрежа Информационни бюра „Достоен труд“ към КТ „Подкрепа“ организира специално събитие на тема: „Социалният диалог и сигурността на пазара на труда“.

Форумът ще бъде открит от г-н Михаил Михайлов, председател на СРС „Подкрепа“, гр. Стара Загора.
По време на форума ще бъдат презентирани и дискутирани теми, свързани с:

– „Представяне на постигнати резултати в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“;

– „Социалният диалог и сигурността на пазара на труда“.

Целта на събитието е обмен на актуална информация и пораждане на дискусия по въпроси, свързани със социалния диалог и постигането на по-голяма сигурност на пазара на труда.

Участие в събитието се очаква да вземат представители на община Раднево и представители на „Мини Марица Изток“ ЕАД.

Събитието се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.