На 09.10.2012г. беше проведено заседание на НСТС, на което се обсъдиха Проект за Закона на държавния […]
На 19 октомври 2012 г. от 10.00 ч., в гр. Раднево, залата на „Мини Марица Изток“ […]