Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) приветства напредъка, постигнат днес от Съвета на министрите по заетост и социална политика, в посока приемането на директиви относно равновесието между професионалния и личния живот и прозрачните и предвидими условия на труд.

На срещата беше постигнато съгласие за общ подход в процеса на приемане на тези две директиви.

След като Европейският парламент (ЕП) приеме своето становище (което се очаква да се случи през юли) ще се открие отново възможност за тристранна дискусия.

„Днес ЕС предприе малка стъпка за подобряване живота на трудещите се хора  в цяла Европа“ заяви Лука Визентини, Генерален секретар на ЕКП.

„Приемането на общ подход по двете директиви е добър знак. Не сме съгласни с министрите, които искат да отслабят предложенията ни, и ще работим усилено заедно с членове на ЕП, за да противодействаме.“

По отношение на директивата за равновесие между професионалния и личния живот, ЕКП изрази съжаление, че са подценени важни елементи, от предложението на синдикатите – като изплащането на обезщетения при родителски отпуск  и невъзможността да се прехвърля отпуск между родителите и призовава за тристранни преговорите, които да включат тези елементи, като това доведе до окончателното приемане на този важен и амбициозен проект за директива.

Що се отнася до директивата за прозрачни и предвидими условия на труд, в рамките  на тристранните преговори за гаранции ЕКП ще настоява да не  бъдат подминати интересите на най-уязвимите групи работници, като им се осигури необходимата защита. Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) се надява, че правото да се настоява за по-добри регулации относно работно време няма да има смисъл, ако работодателя не бъде задължен да осигурява постоянни, а не несигурни трудови договори.

За повече информация:

https://www.etuc.org/en/issue/european-pillar-social-rights

https://www.etuc.org/en/issue/worklife-balance