Днес, в Деня на равното заплащане, ЕКП още веднъж подчертава, че равнопоставеността в доходите сега ни е по-необходима от всякога, тъй като синдикалните наблюдения показват, че жените са най-силно засегнати от покачването на цените на енергийните източници. Този факт се доказва и в най-новото проучване на Еврофонд, според което самотните майки и самотните жени имат най-големи проблеми с плащането на сметките си за комунални услуги. В допълнение е установено, че почти половината от самотните майки (44%) и 31% от самотните жени очакват трудности при покриването на разходите за енергия през следващите три месеца, срещу 26% за необвързаните мъже. Цифрите разкриват реалното въздействие, което има съществуващата разлика от 13% в заплащането на жените и мъжете в Европа. Съответно, това налага необходимостта от предприемане на спешни мерки на национално и европейско ниво. Кризата с повишаването на разходите за живот ще затрудни допълнително живота на жените, които по принцип са по-склонни да работят на ниско платена работа и на непълно работно време, тъй като в преобладаващата си част носят тежестта на отговорностите за полагане на грижи за деца и семейство. За много жени, които вече са на ръба на оцеляването и трудно осигуряват нормалното си съществуване именно поради неравностойно заплащане,  сега кризата с повишаващите се разходи за живот неминуемо ще ги доведе до сериозна бедност. Говорим за почти половината самотни майки, които няма да могат да си позволят да топлят себе си или децата си тази зима.

„Ще има много топли думи в деня на равното заплащане, но това, от което жените се нуждаят, е политиците да им осигурят топли домове  – чрез увеличения на заплатите, спешни доплащания на гориво и приемане на таван на цените на електроенергията.“ – заяви Естер Лънч, заместник генерален секретар на ЕКП.