Официалните данни за нивата на заплащане на работещите в Европа показват, че те са тясно свързани с това дали  са проведени колективни трудови предговори.

В девет от десетте държави-членки с най-ниските средни и минимални работни заплати в ЕС, само от 7% до 30% от служителите получават заплати, които са договорени от синдикални организации.

От друга страна, в седем от десетте държави, в които заплащането е най-високо над 70% от наетите лица са покрити с КТД. Проблемът съществува във всяка една страна членка –  19 млн. работници не се възползват от колективното договаряне в Германия, а в целия Европейски съюз 76 млн. (39% от всички служители) са изключени от КТД.

Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) изтъква тези данни, тъй като Европейската Комисия обмисля начините за приложения на поетия от  Урсула фон дер Лайен ангажимент „да се гарантира, че всеки работник в нашия Съюз ще има справедливо минимално заплащане“.

Комисията ще представи своята инициатива на 28 октомври тази година. ЕКП призовава за приемане на Директива, която да гарантира, че на държавите-членки няма да бъде позволено да определят минимални заплати под прага на риска от бедност, както и ще изисква те да защитават и насърчават колективното договаряне във всяка държава-членка.

Заместник-генералният секретар на ЕКП – Esther Lynch, заяви:

Доказателствата са ясни: заплатите са най-ниски, където колективното договаряне е най-слабо. За да се справи с ниското и несправедливо заплащане, всяко надеждно европейско законодателство трябва да включва действия в подкрепа на колективното договаряне.“

„Понастоящем в Европейския съюз има 76 млн. работници, които са изключени от предимствата на колективните трудови договори, което означава по-ниски заплати и по-голямо неравенство във всяка държава-членка.“

„Комисията следва да изисква от държавите-членки да насърчават колективното договаряне, да гарантират на синдикалните организации достъп до работните места и да отделят публични средства заедно с предприятията, които договарят заплати.“

 

Таблица: КТД и средното брутно почасово възнаграждение в държави-членки на ЕС  и (по възходящ ред)

Държави       Обхванати с КТД Промяна  след 2000 г. Брой обхванати работещи (млн.)

Брой на  

 невключените

работещи

(млн.)

         
България 23% – 33% 718,405 2.4
Румъния 23% – 77% 1.9 6.4
Литва 7% – 8% 0,93 1.2
Латвия 14% – 4% 0,12 0,75
Унгария 21% -17% 0,93 3.5
Полша 17% -8% 2.7 13.3
Словакия 25% -26% 0,64 1.9
Чехия 30% -5% 1.5 3.6
Хърватия 45% -19% 0,74 0,91
Естония 19% -4% 0,12 0,52
Португалия 74% -4% 3,443 1.2
Словения 71% -29% 0,69 0,28
Гърция 25% -75% 0,95 2.8
Кипър 44% -19% 0,18 0,23
Малта 50% -7% 0,13 0,13
Испания 68% -7% 13.4  6.3
Италия 80% без промяна 18.1  4.5
Австрия 98% без промяна 4.2   0,86
Франция 94% -4% от 2014 25.2   1.6
Германия 54% -14% 22.4   19.1
Нидерландия 78% -4% 6.8   1.9
Финландия 91% +6% 2.2    0,22
Белгия 93% -3% 4.4    0,33
Люксембург 59% -1% 0,17    0,12
Швеция 90% -4% 4.4    0,49
Ирландия 34% -8%

 

77

 

     1.4
Дания 82% +5 2.2      0,50
Общо за  страните членки 61% няма информация 119.6     76.1