След направения подробен анализ на политическата и социалната ситуация в страната, Изпълнителният съвет на КТ „Подкрепа“ отново констатира:
България е в безпрецедентна политическа, парламентарна и правителствена криза, която неминуемо поражда и социална такава. Моралният дефицит на доверие и авторитет в парламентарните политически сили е видим и непоправим в мандата на 42-то Народно събрание. Политиците водят яростни, индивидуални и групови войни, от които ясно личи, че последна грижа за тях са реалните и задълбочаващи се проблеми на българското население. Намираме, че именно те /политиците/ са основните причинители на нестабилност, противопоставяне на обществени групи, на чувството на безизходица, омерзение и гняв у сънародниците ни.
Доверието в институциите е под елементарния минимум. Междувременно държавата деградира с бързи темпове. Администрацията е парализирана и почти не функционира. От друга страна, свидетели сме и на яростна конфронтация в задкулисието, генерирана през 24-те години мъчителен преход, довел до безпрецедентно обедняване, грабеж, криминализация, непозната в нашата история, безперспективност, морален и духовен упадък, прогонващ от страната най-вече младите и интелигентни българи, демографска катастрофа, и не на последно място – подхранвано от политиците етническо напрежение, което някои от тях тласкат към етнически конфликт. Също така, отчитаме, че няма ясни визии за развитието не само на държавата, а и на отделни нейни ключови сектори.
Според КТ „Подкрепа“ единственият правилен изход от създалата се ситуация е:
Оставка на правителството до края на тази или най-късно до края на другата седмица и насрочване на предсрочни парламентарни избори, съобразени с процедурата по приемането на Бюджет 2015.
Както е известно, наше дълбоко убеждение е, че целият преход бе опорочен и извратен като процес, поради реализирането му в условията на настоящата Конституция, която бе резултат от едни дълбоко нечестни избори, вътрешни предателства и задкулисни съглашателства на част от тогавашните лидери на СДС през 1990 г. Този документ заложи в себе си напрежение между институциите, политизира и направи зависима съдебната система и въпреки че той е тълкуван над 70 пъти и ремонтиран 4 пъти за 15 години, което е безспорно доказателство за неговата неяснота и двусмисленост, продължава да пречи на съвременна България да изгради устойчива и адекватна за нея управленска формула за една съвременна европейска държава. Основен недостатък на Конституцията е пълната липса на държавническа концепция, на това, което се нарича визия на държавно развитие. Освен това тя противоречи на основни принципи, правила и норми, залегнали в основата на европейски документи и Лисабонския договор, който регламентира механизмите на функциониране на ЕС, част от който е и България.
В този смисъл КТ „Подкрепа“ смята, че България жизнено се нуждае от нов обществен договор с особен акцент върху гражданските и трудовите права, изборите, съдебната система, обществения контрол, местната власт. Това би била последната възможност за поставяне на ново, устойчиво начало на обществените отношения и предпоставка за възстановяване на съществували и изграждане на модерни обществени ценности и системи.

Предвид ежедневното задълбочаване на проблемите на държавата, които създават условия за остро социално напрежение, както и наличието на множество трудови и осигурителни проблеми в редица фирми и дейности, КТ „Подкрепа“, за да защити правата и справедливите искания на трудещите се, заявява готовността си да организира и подкрепи различни синдикални и граждански прояви и акции.

10 юни 2014 г.
За ИС на КТ „Подкрепа“:
Д-р Константин Тренчев
Президент на КТ „Подкрепа“