Във връзка с предложението на социалните партньори
за актуализация на Бюджета на НЗОК

С пълно недоумение посрещаме новината, че правителството отказа да внесе предложение в НС за актуализация на Бюджета на Здравната каса. Това става, при положение че на проведените срещи в Парламента с ръководствата на парламентарните групи на ГЕРБ, а впоследствие и с БСП и ДПС, те изразиха разбиране към нашите аргументи и следваше правителството, крепено от ДПС и БСП на свое заседание /на 28 октомври 2013 г./ да приеме решение, което впоследствие депутатите да узаконят.
Искам дебело да подчертая, че още при разглеждането на проектобюджета в Надзора на НЗОК, представителят на КТ „Подкрепа“ е изразил позицията на Конфедерацията, че този бюджет не може да покрие очакваните разходи и че следва да се предвиди актуализация в средата на годината, поради което не го е и подкрепил.
На заседание на НСТС позицията на Конфедерацията на дата 29 октомври 2013 г. също е недвусмислена и това е една от причините Конфедерацията да напусне НСТС.
До ден днешен нито министърът на здравеопазването, нито правителството като цяло са посочили друг вариант за допълнителни средства в Бюджета на НЗОК, освен възможността за актуализация, която те упорито отказват да направят.
По процедура, която средва да се извърви, за да се стигне до актуализация, всичко е направено още от дата 23 юни 2014 г. на заседание на Надзорния съвет на НЗОК, на което е приет „Анализ на стабилността на здравноосигурителния модел – рискове и предизвикателства пред НЗОК“, както и проект на Закон за изменение на Закона за Бюджет на НЗОК заедно с мотивите към същия, като и двата материала са внесени в МЗ още същия ден. Изключително изненадващо е, че в този момент МЗ очаква от НЗОК каквито и да е предложения за мерки, при положение че от месец ноември 2013 г. до днес Надзорът на НЗОК изложи и изпрати на министъра на здравеопазването поредица от предложения за мерки, както и бяха проведени редица срещи между Надзора, министъра на здравеопазването и премиера Пламен Орешарски, с цел да се коментират и дискутират същите. Тук е мястото да отбележим, че в МЗ беше създадена работна група, в която не беше допуснато социалните партньори да вземат участие със същите задачи и чиито пакет от предложения от мерки беше приет на заседание на Министерски съвет. В резултат, нашият представител ще заяви своето неучастие в Надзора на НЗОК днес.
Считаме, че цялата отговорност за това безсмислено упорство, с което се отхвърля единствената според нас възможна сега алтернатива, следва да бъде понесена от правителството и от парламентарните партии, които го подкрепят. Едва ли някой би повярвал, че правителството, което беше играчка в ръцете на ДПС и БСП и което изпълни стотици политически поръчки внезапно е решило да прояви характер и независимост и да провежда самостоятелна политика. Едва ли ще се намери толкова наивен човек в България, който да не си даде сметка, че това е един жалък опит на ДПС и БСП да демонстрират загриженост за живота и здравето на българските граждани и да стоварят цялата отговорност на едно заминаващо си правителство.

10 юли 2014 г. Д-р Константин Тренчев