1.Отказът на изпълнителния директор на „Мини Марица изток“ да изпълни подписаното споразумение от 12.07.2011 г. създава изключително голямо напрежение сред работещите в дружеството. Водят се повече от месец преговори за изпълнението му, но до такова не се стига, причина за което е ръководството на предприятието. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма отправи публично обидни квалификации: зло куче зъл прът за българските миньори.
2. Нееднократно сме изразявали своята позиция относно затварянето на енергийни мощности в страната. Неразбираемо за нас е след като остават три месеца до приключване на сероочистката на ТЕЦ „Бобов дол“ да се затварят 210 MW от централата с писмо на МОСВ с изх.26-00-3836/27.12.2011г. Това ще доведе след себе си до затварянето на минни мощности и до освобождаването на около пет хиляди миньори от Кюстендилска, Пернишка, Благоевградска и Софийска области.
3. Направени са десетки срещи по проблемите на дружествата за производство на комбинирана енергия. Противоречащи на всякаква логика са действията на НЕК, относно изплащането на изравнителните суми за 2009 2010 г., които са фактурирани от топлофикационните дружества и след като има и решение на ДКЕВР за изплащането им.
4. Категорично заявяваме своето несъгласие с увеличението на възрастта за пенсиониране на всички категории. Смятаме, че това решение на НС е геноцид към българските работници.
Уважаеми дами и господа, от горе написаното е видно, че управляващите все повече задълбочават конфликтите, а не ги разрешават. Водени от желанието да се борим за нашите социални, синдикални и човешки права сме твърдо решени да ги отстояваме и защитаваме.

ИС на СМФ „Подкрепа“ реши: започва подготовка за национален миньорски протест.

За ИС на СМФ „Подкрепа“:
/инж. Владимир Топалов – председател/