1.Отказът на изпълнителния директор на „Мини Марица изток“ да изпълни подписаното споразумение от 12.07.2011 г. създава […]
1.Отказът на изпълнителния директор на „Мини Марица изток“ да изпълни подписаното споразумение от 12.07.2011 г. създава […]