Днес, 18 май 2011 г., делегатите на ХII-ия конгрес на ЕКП избраха за генерален секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите г-жа Бернадет Сегол, чиято номинация беше предложена от английската синдикална конфедерация TUC.
Г-жа Бернадет Сегол е родена през 1949 г. във Франция.
Първата жена, номинирана и избрана за генерален секретар на ЕКП е магистър по философия на университета в Тулуза.
През периода 1973 1985 г. г-жа Сегол работи като асистент на генералния секретар на Международната федерация на текстилните работници, а по-късно е назначена за директор на офиса в Брюксел на Международната федерация на синдикатите FIET.
През 2000 г. тя е избрана за регионален секретар на Европейската синдикална федерация на работещите в сферата на обществените услуги и комуникации UNI-Europa, която обединява 330 синдиката с над 7 милиона членове.
Под нейно ръководство УНИ- Европа заема водеща роля в защита правата на работещите при изработването на Директивата за услугите, съдейства значително за Директивата за Агенциите за временна заетост и учредява над 200 Европейски Работнически Съвета, които осигуряват правото на информиране и консултиране с работниците и служителите в европейските мултинационални компании.