(Дъблин, Ирландия): В края на 2013 г. условията на пазара на труда показаха признаци на стабилизиране. Въпреки това, броят на безработни остана висок и икономическото възстановяване остана крехко. Ясно бе, че Европа се бори с трудности в предоставянето на подобри условия за живот и работа на гражданите. Петият годишен наръчник на Еврофонд Живот и работа в Европа, базиран на проучване от 2013 г., описва развитието на ЕС в началото на кризата. Наръчникът фокусира върху важни теми, включително промени в пазара на труда и заетостта, опити за справяне с младежката безработица, иновации на работните места, както и доверието на хората в институциите. Той е придружен от годишен отчет на дейностите, който е и формален отчет на Еврофонд за дейности, персонал и бюджети.

Въпреки, че безработицата показа сигнали на стабилизиране през 2013 г., тя остана високо на 10.7%. Установиха се поразителни различия в страните-членки: 28% в Гърция и 26% в Испания контрастираха силно с нива от 5%-6% в Австрия, Германия и Люксембург. Производството и строителството продължиха да са на първо място по загуба на работна ръка, като в същото време найголемият ръст на работна ръка се появи във висококвалифицираните услуги, като информационните и компютърни технологии и здравеопазването. Въпреки високата безработица първоначалните резултати от проучването на Еврофонд показаха, че 4 от 10 работодателя докладват за изпитване на трудности при намирането на работна ръка с уменията, от които се нуждаят.

Наръчникът за 2013 г. показва, че Европа изпитва трудности в предоставянето на подобри условия за живот и работа. Големи разлики съществуват не само между различни групи граждани, но и между страните-членки. Мисията на Еврофонд е да допринесе за работата на политиците чрез информацията, която предоставя.

Анализът на пазара на труда изготвен от Еврофонд през 2013 г. показа, че изчезването на работни места със средно заплащане продължава, докато в повисоко платените работни места се наблюдава растеж. В изгубените работни места преобладават тези, които наемат предимно мъже.

Междувременно, наемането на жени нараства скромно и те заемат по-голямата част от високоплатените работни места. Все още 7.5 млн. млади хора са без работа и не участват в никаква форма на обучение, което представлява годишна загуба от 163 млрд. евро годишно. Невъзможността да започнат работа им пречи да постигнат икономическа независимост (и често забавя установяването на семейства), с потенциално пагубни последици за тяхната дългосрочна финансова сигурност и благосъстояние.

В този контекст, намаляващото доверие в публичните институции не изненадва никого, но което е може би неочаквано е, че главно въздействие върху доверието на хората е не икономическата ситуация, а качеството на обществените услуги. В този контекст, Еврофонд също така се фокусира върху проблеми, свързани с промяна условията на труд, еволюцията на заплащане и не на последно място нелегланият труд.

Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Еврофонд) е тристранна Агенция на Европейския съюз, чиято роля е да предоставя знания в сферата на социалните политики. Еврофонд е създадена през 1975 г. с Council Regulation (EEC) No. 1365/75.

За повече информация относно Еврофонд и неговата работа посетете нашия website и ни следвайте в тези социални мрежи: Twitter, Facebook, Google+, YouTube, or Flickr.