До

г-н Димитър Манолов

Президент на КТ“Подкрепа“

 

Скъпи Димитър,

Европейската конфедерация на профсъюзите твърдо подкрепя националния протестен митинг-шествие на Конфедерация на труда „Подкрепа“ на 27 ноември и решително застава зад вашите справедливи искания.

За нас е напълно неприемлив и недопустим фактът, че българските работодателите настояват да прехвърлят върху работниците заплащането на болнични. България има нужда от работодатели, които да участват в сериозен социален диалог и колективно договаряне, а не да представят неприемливи предложения. Защото всички успешно развиващи се икономики в Европа имат ефективен социален диалог и колективно договаряне.

ЕКП подкрепя вашите искания за повече средства за образование, здравеопазване и за подпомагане на енергийно бедните граждани, като считаме че това ще окаже положително влияние върху икономическия растеж  и конкурентоспособността на икономиката на България. Решително  подкрепяме искането ви за промени в данъчната политика, които да доведат до намаляване на неравенствата и до ограничаване на изключително високите нива на бедност във вашата страна. ЕКП подкрепя също така вашите обосновани искания за достойно заплащане на нощния и на извънредния труд.

За нас условията на труд и заплащането на българските работници са неприемливи и ние се присъединяваме към вашата борба за по-голяма справедливост за работещите в България. Българските работници се нуждаят от надежда, че заплатите и условията им на труд се подобряват и ще се доближават до нивата, достигнати в други части на Европейския съюз. Това трябва да е целта на ежедневната борба на българското правителство и на Европейския съюз. В сърцето на Европейския съюз, ние от ЕКП сме с вас и всеки ден се борим за справедливи заплати, достойни условия на труд, по-високи минимални заплати и по-добри колективни трудови договори във всяка страна-членка на ЕС – бе съмнение ние трябва да започнем с България.

Изказваме нашата пълна солидарност с  КТ“Подкрепа“ и с българското синдикално движение!

 

Синдикален поздрав,

Лука Визентини, Генерален секрета на ЕКП