ДО: г-н Димитър Манолов Президент на КТ “Подкрепа“ Уважаеми братко Манолов, От името на Международната конфедерация […]
До г-н Димитър Манолов Президент на КТ“Подкрепа“   Скъпи Димитър, Европейската конфедерация на профсъюзите твърдо подкрепя […]