Тази Резолюция, описваща един по-кохерентен План за Възстановяване, осигурява базата, на която да стъпят Комисията, Съветът, както и извънредната Трипартитна Социална Конференция на високо равнище на 9 декември, на която бяха поканени европейските социални партньори.

Резолюцията на ЕКП се базира на следните ключови принципи:

– Вече е напълно ясно, че пазарите не могат да разрешат всички проблеми и това, специално при настоящите обстоятелства, означава, че има нужда от видима публична сила, която да направлява икономиката и да осигури повече солидарност в обществото ни, включително устойчиви обществени услуги.
– Планът на ЕКП се основава и на принципа, че е крайно необходим един изцяло европейски мащаб. Необходима е широкомащабна европейска координация, за да се избегне насочване на националните планове на действие към своеволни или конкурентно ниски политики. Европейските дейности са съдбоносни за осигуряване на финансиране на Европейския План за Възстановяване чрез осигуряване на широк достъп до глобалните капиталови пазари и по-приемливи лихвени равнища, като се наложи контрол върху данъчната конкуренция и укрепване на базата приходи от данъци на страните-членки…