Тази Резолюция, описваща един по-кохерентен План за Възстановяване, осигурява базата, на която да стъпят Комисията, Съветът, […]