УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ФАНДЪКОВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БАРБАЛОВ,

Относно неразрешаването на съществуващи проблеми в общинските транспортни дружества, приложено Ви изпращаме декларация на ФТР”Подкрепа”, с която чрез искания от наша страна целим подобряване на работната среда в посочените предприятия.

Разчитаме на разумен социален диалог, който би повишил привлекателността на дефицитните професии в градския транспорт.

 

                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФТР „ПОДКРЕПА“: 

                                                                                                                                             /ИЛИЯН ЦЕНОВ/

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

От Федерация на транспортните работници „Подкрепа” 

Във връзка с възникналото остро социално напрежение сред всички работещи в „Столичен Автотранспорт” ЕАД и „Столичен Електротранспорт” ЕАД заявявяме, че времето за решаване на натрупаните в продължение на десетилетия проблеми изтича. За това ние като отговорна синдикална структура ще работим безотказно по Стратегия изразена чрез следните искания:

  1. Значително повишаване на основните работни заплати.
  2. Въвеждане на паричен коефициент за интензивно движение на водачите
  3. Въвеждане на допълнително възнаграждение за всеки пропътуван километър на водачите.
  4. Формиране на основните заплати чрез коефициенти към минималната работна заплата за страната.
  5. Премахване на нощния транспорт обслужван от Столичния автотранспорт.
  6. Обособяване на бус ленти и въвеждане на система за управление на трафика.
  7. Получаване на трудово възнаграждение за периода на обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС на кандидатите за водачи градския транспорт. 

Считаме, че осъществяването на тази стратегия ще реши до голяма степен наболелите проблеми на работещите столичния градски транспорт.