УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ФАНДЪКОВА, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БАРБАЛОВ, Относно неразрешаването на съществуващи проблеми в общинските транспортни дружества, приложено Ви […]