Президентът на КТ „Подкрепа” Димитър Манолов участва като докладчик по резолюцията на Икономическия и социален съвет (ИСС) на Р България на конференция за „Европейски енергиен съюз –
въздействие и последици за гражданското общество в България“, която се провежда днес, 22 март 2016 г.,в „София Хотел Балкан“ /Шератон/. В проявата взимат участвастие високопоставени представители на ключовите институции на ЕС, националните правителства и регулаторни органи, национално представителни синдикални и работодателски организации, експерти, които ще обсъдят европейския енергиен съюз и произтичащите от него възможности, предизвикателства и последици за България и нейното гражданско общество.
Форумът се организира от ИСС съвместно с Европейския икономически и социален комитет /ЕИСК/, като поканени да вземат участие са: Теменужка Петкова /министър на енергетиката/; Лалко Дулевски /председател на ИСС и член на ЕИСК/; Иван Иванов /председател на КЕВР/; Васил Велев /член на ИСС и председател на АИКБ/; Пиер Жан Кулон /председател на секция „Транспорт, енергетика, инфраструктури, информационно общество“, ЕИСК/; Петер Ван Къмсеке /експерт в кабинета на заместник-председателя Марош Шефчович, Европейска комисия/; Флавио Дзанонато /член на Европейския парламент/; Тома Пелрен-Карлен /„Нашата Европа“/; Патрисия дьо Сюзони /Комисия за енергийно регулиране, Франция/.