УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АДЕМОВ,   Позицията на КТ „Подкрепа“ относно нуждата от прогресивно данъчно облагане […]
На 22.03.2016г.в Брюксел бяха извършени тежки терористични атаки, в резултат на които загинаха десетки невинни жертви. […]
Изпълнителният комитет на Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП), проведе заседание днес в Брюксел и обединявайки синдикалните […]
Президентът на КТ „Подкрепа” Димитър Манолов участва като докладчик по резолюцията на Икономическия и социален съвет […]
    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АДЕМОВ,   Позицията на КТ „Подкрепа“ относно нуждата от прогресивно данъчно облагане […]