Европейската конфедерация на профсъюзите (EКП) се обрърна към европейските лидери и ги призова да подкрепят предложенията на френския президент Франсоа Оланд за инвестиционен план в размер на 2% от европейския БВП и на италианския премиер Maтео Ренци, който настоява за преустановяване на мерките за строги икономии и за инвестиции в подкрепа на растежа и заетостта.

„Европейските политици и ръководители заявяват, че искат да се борят срещу безработицата“, заяви Бернадет Сегол, генерален секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите, „но политиките, които те провеждаха досега, не създаваха работни места.“

„Европа се нуждае от инвестиции, не от дерегулации. Кризата бе причинена от финансовия сектор и решението как да я преодолеем не е във влошаването на условията на труд. Обикновените хора вече пострадаха твърде много.“

„Необходими са нови инициативи за стимулиране на икономиката. Вместо да показват колко са притеснени от безработица, европейските лидери трябва сега да предприемат действия и изпълнение на предложенията на Оланд и Ренци.“

EКП препотвърждава, че:
– от дълго време тя предупреждаваше лидерите на ЕС, че политики, основани главно върху намаляването на разходите на правителствата водят до унищожаване на работни места и могат да доведат до дефлация.

– е дълбоко загрижена от факта, че има 26 милиона безработни и че в последните 5 години в 18 от 28-те държави-членки на ЕС заплатите намаляват. ЕКП настоява още много да се направи, за да се стимулира търсенето и да се създадат работни места.

– оспорва идеята, че дерегулацията и реформите на пазара на труда могат да допринесат за възстановяването и не приема опитите на Европейската комисия да осигури подкрепа на новата дерегулационна програма РЕФИТ. Проектът за заключения на Съвета, според ЕКП включва лошо прикрит опит за изключване на малките и средните предприятия от обхвата на законодателството. В противовес ЕКП призовава за повече диалог между синдикатите и работодателите, както и на националните и европейските политици да се намерят решения за излизане от кризата.

– същевременно по предложения пакет за климата и енергетиката до 2030 г., който ще бъде обсъден от лидерите в петък, ЕКП призовава лидерите да разгледат възможностите и начините за създаването на работни места и да повишат енергийната сигурност, ако те са готови да се ангажират с изпълнението на амбициозните цели за енергийна ефективност и възобновяема енергия.

– призовава лидерите на ЕС да се съсредоточат върху икономическото възстановяване, а не върху между – институционалните конфликти, свързани с това кой да стане председател на Европейската комисия.

„26 милиона безработни: казват НЕ на строгите икономии. Новите лидери на ЕС трябва да инвестират в растеж и заетост.“

Също така през последните месеци ЕКП проведе кампании на национално и европейско равнище в полза на инвестиционния си план за стимулиране на растежа и заетостта. В този смисъл, ЕКП приветства и подкрепя президента Оланд за нова ориентация на Европа.