Европейската конфедерация на профсъюзите (EКП) се обрърна към европейските лидери и ги призова да подкрепят предложенията […]