По този повод Европейската конфедерация на профсъюзите /ЕКП/ отново отправя призив за елиминиране на насилието срещу жените и алармира за нарастващите случаи работодатели да дискриминират жени, жертви на сексуален тормоз и то само въз основа на информация, намерена в  интернет.

Вече е обичайна практика работодателите да проучват онлайн своите бъдещи служители, но това директно води до дискриминация на жертвите на кибернасилие. Например, жена във Франция споделя, че вече не може да си намери работа, след като бившият й партньор е публикувал техни видеоклипове във Facebook. ЕКП разполага с информация за многобройни случаи на жени, които са загубили кариерата си, защото са били жертви на порно за отмъщение. Например, жена в Италия е била уволнена от работодателя си, след като е съобщила в полицията, че редица нейни видеоклипове са публикувани без нейно разрешение.

Жените, жертви на кибер тормоз се чувстват подтиснати и пренебрегнати

Според проучване на Инициативния комитет за кибер защита на гражданските права, повече от половината работещи жени се опасяват, че ако бъде публикувана сексуална информация за тях професионалната им репутация ще бъде накърнена в дългосрочен план, докато 13% смятат, че биха имали трудности при намиране на работа, а 6% казват, че по тази причина са били уволнени от работа. Въпреки изобилието от доказателства за проблема, въпросът е пренебрегнат в проектодирективата на ЕС за борба с насилието срещу жени. Директивата признава, че домашното насилие може да има икономически последици, но не признава, че  кибернасилието също е сериозен проблем. По тази причина, ЕКП призовава членовете на Европейския парламент да поправят този пропуск, като включат разпоредба, която да забранява на работодателите да дискриминират тези жертви при подбора, обучението и развитието на неговите работници.

Изпълняващият длъжността генерален секретар на ЕКП Естер Линч заяви: „Тъй като онлайн скринингът и работата в мрежа стават все по-важни дейности на пазара на труда, по-голям брой жени са изправени пред провал на кариерата си поради кибернасилие, проявено под формата на отмъщение чрез публикуване на порно съдържание. В някои случаи това е очевидна дискриминация. Ние знаем за уволнени жени в резултат на това, че техните насилници са изпратили до работните им места дискредитиращи изображения или ги разпространяват онлайн, но също знаем и за по-коварни форми на дискриминация – жените не получават повишение и кариерно развитие. Въздействието на подобна, кибер-злоупотреба, върху икономическата сигурност на жените е жестока и дълготрайна – това е  сериозен проблем на работното място, който все още не е признат в проектодирективата. В деня за елиминиране на насилието срещу жени синдикалните организации призовават евродепутатите и министрите да гарантират, че работодателите вече няма да могат да карат жертвите на кибер сексуален тормоз  да плащат цената на тази нова форма на кибернасилие.“