Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП), представляваща 45 милиона члена на 89 синдикални организации от 39 европейски държави – подкрепя кампанията „Здравословни работни места за всички възрасти“, координирана от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA), еврокомисарят г-н Thyssen представи на 15 април т.г.

Кампанията на EU-OSHA има за цел да насърчи устойчивата заетост и здравословното остаряване що се отнася до професионалния живот на хората и ще продължи до 2017 г., включвайки серия от прояви, дейности и публикации.

„Работната ръка в Европа застарява, трудовият живот става все по-дълъг и всичко това трябва да намери своето отражение чрез съответно адаптиране на условията на труд“, заяви Петер Шерер, заместник-генерален секретар на ЕКП – „Синдикатите и работодателите имат очевиден общ интерес по отношение подпомагане хората да бъдат в добро здраве и с постоянна трудова заетост по време на своя по-дълъг трудов живот. ЕКП ще подкрепи активно тази кампания за подобряване на оценката на риска и насърчаване на добрите практики, насочени към работещи, работодатели, научни работници и др.“

„На работещите трябва да им бъде предоставена възможност за безопасно и здравословно полагане на труд през целия им живот“, отбеляза Естер Линч, конфедерален секретар от ЕКП. „ЕС трябва да работи по приложението на широк подход, който да включва здраве, безопасност и благополучие, постигнати посредством прилагане на сериозно законодателство и добра стратегия за БЗР на работното място. Необходимо е обучение, с което да се повишат и актуализират уменията на по-възрастните работещи хора. Повече внимание трябва да бъде обърнато и на джендър измерението по отношение здравето и безопасността.”

ЕКП ще информира и насърчава редовно своите членове, използвайки кампанията на EU-OSHA като превантивна мярка.

Законодателните приоритети на ЕКП, отнасящи се до здравето и безопасността, включват разширяване на списъка със задължителните ограничения на работно място, предпазващи от излагане на 50 от най-честите причинители на рак, придобит поради вида професионална заетост (което означава значително увеличение от списъка с настоящите 5 такива), както и съставяне на регламент, занимаващ се с въпроса за: наночастиците, психо-социалните рискове, включително стрес, насилие и тормоз, професионалните мускулно-скелетни заболявания.

За повече информация: https://healthy-workplaces.eu/en