Браншовите структури на КТ „Подкрепа” и КНСБ –  Национален синдикат „Тютюнева промишленост“ и Независим синдикат на тютюноработниците […]
Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП), представляваща 45 милиона члена на 89 синдикални организации от 39 европейски […]