Работодателите, законодателите и управляващите не направиха необходимото, за да бъдат ограничени тормозът и насилието на работното място – това е основният извод от проучване на Европейската конфедерация на профсъюзите, направено през месеците януари и февруари 2021 г. в 21 държави-членки. Проучването е осъществено чрез анкетиране на жени, заемащи лидерски позиции в синдикални организации.

По важните изводи от него са:

  • 16% от запитаните са отговорили, че работодателите са актуализирали своите политики, за да се противопоставят на тормоза и насилието, появили се с новите форми на дистанционна работа.
  • 23% от анкетираните считат, че техният работодател не е направил достатъчно, за да ограничи насилието и тормоза на работното място, включително и при работа от дома.
  • 16% мислят, че тяхното национално законодателство е достатъчно, за да бъдат ограничени тормозът и насилието на работното място, включително и при работа от дома.
  • 17% заявяват, че тяхното национално законодателство е достатъчно добре прилагано и че успява да ограничи тормоза и насилието на работното място, включително и при работа от дома.

По-голямата част от анкетираните за посочили, че са загрижени или по-скоро, че са много загрижени по повод нарастването на случаите на тормоз и насилие на работното място – както при дистанционната, така и при конвенционалната заетост.

В тази връзка и по повод Международния ден на жената, ЕКП и националните синдикални организации още веднъж апелират правителствата да ратифицират Конвенция 190 на МОТ, която влиза в сила тази година. Това е първият международен трудов стандарт, който има за цел да се справи с насилието и тормоза на работното място. Като приеха тази Конвенция, правителствата и работодателите вече поеха ангажимент да подобрят националното законодателство, услугите за закрила и процедурите за предотвратяване и справяне с насилието и тормоза на работното място.

Без съмнение, насилието и тормозът на работното място са реалност за много жени и за нас това е неприемливо! Същевременно е съвършено ясно, че политиките за превенция и методите на работодателите не са в крак с реалното положение и с трудностите, причинени от COVID-19 . Ние знаем, че пандемията създаде допълнителни заплахи за жените на работното място – независимо дали става въпрос за насилие от клиенти, които отказват да се съобразяват с правилата за безопасност, или за новите форми на онлайн сексуален тормоз, също така трябва да добавим увеличаващото се домашното насилие, свързано с работа от вкъщи. Това е една скрита криза, за която работещите жени се притесняват да говорят, защото се страхуват за работата си.

Ако ние искаме да се изгради нов, по-добър живот след пандемията, то исканията ни за работни места – свободни от насилие и тормоз, трябва да бъдат неизменна част от усилията ни в тази посока.

Правителствата са длъжни спешно да ратифицират Конвенция 190 на МОТ, която ще осигури нова защита на жените както на работното място, така и у дома. Необходимо е повече работодатели да работят активно със синдикалните организации, за да бъдат актуализирани политиките и мерките на работното място в съответствие с новите реалности на пандемията!