Работодателите, законодателите и управляващите не направиха необходимото, за да бъдат ограничени тормозът и насилието на работното […]