Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) призовава Европейската комисия да оттегли препоръката си за ограничаване на правото на стачка за персонала, зает с ръководството на въздушното движение.

„Правото на стачка е основно право и Европейската комисия няма право да го подценява“, заяви Естер Линч, Конфедерален секретар на ЕКП. “Действията на Европейската комисия са в противоречие с Договорите за учредяване и функциониране на ЕС, с Хартата на основните права в ЕС и с Европейския стълб на социални права“, допълни тя.

Препоръката на Комисията представлява едно недобре обмислено действие, което напълно пренебрегва ролята на синдикатите и на колективните преговори за защита на безопасността  на операционните системи за регулиране на въздушния трафик. В случая, Европейската комисия се стреми да намали закъсненията на полетите, но за да постигне това, тя трябва да се съсредоточи върху основните причини за закъсненията, а не да обвинява работниците, които упражняват правото си заедно със своя работодател да провеждат колективни преговори. Европейската конфедерация на профсъюзите се присъединява към позицията на своята организация  членка  – Европейската федерация на транспортните работници в защита на правото на стачка и подкрепя петицията, която се противопоставя на препоръката на Европейската комисия.

Вие също може да подкрепите петицията на http://www.atcorights.org/petition/.
Препоръката за ограничаване на правото на стачка бе публикувана през 2017 г. чрез специално съобщение „Въздухоплаване: отворена и свързана Европа“ и това предложение не е оттеглено досега,  въпреки нашите синдикални протести.

За повече информация вижте:

https://www.etuc.org/press/european-commission-proposal-restrict-right-strike-grave-error