През последните дни сме свидетели на огромно обществено и политическо напрежение около сделката за продажбата на […]
Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) изчисли, че ако делът на БВП, съставен от заплатите, бъде същият […]
Жените трябва да имат повече права: ДА на предложението за Директива  за равновесието между професионалния и личния живот […]
Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) призовава Европейската комисия да оттегли препоръката си за ограничаване на правото […]