Брюксел, 25-ти октомври.

  • До членуващите организации
  • До членовете на Комитета за работническо участие и политика на предприятията

Скъпи колеги,

Следните документи са на ваше разположение:

Становище на ЕКП- Насоки за нова европейска рамка по въпросите за информация, консултиране и правата на представителство в бордовете на управление

Резолюция на  ЕКП: Стратегия за повече демокрация на работното място

  1. Европейски парламент

Всички важни допълнения на ЕКП са достъпни за 3-ти Комитета на ЕП, натоварени на работят по случая:

  1. a) Комитетът по икономическите въпроси (ECON) гласува на 18 октомври и интегрира главните искания на ЕКП, свързани с ясното определение на изкуствените споразумения, принципа на реалното седалище и реалната икономическа дейност.

б) Комитетът по заетостта (EMPL) ще гласува на 15 ноември и Ви молим да лобирате в полза на основното ни искане за засилване и подобрявана на правата за информиране, консултиране и представителство в бордовете и мястото на Европейските работнически съвети в уредбата на европейското дружествено право. Приетите изменения ще бъдат изпратени на JURI и отново подложени на гласуване.

в) Комисията по правни въпроси (JURI) ще гласува на 20 ноември: Гласуването е от решаващо значение, тъй като само измененията, приети в комисията по правни въпроси, ще бъдат поставени на гласуване в пленарна зала.

Молим Ви да НЕ лобирате пред Социалистите и демократите (Прогресивен алианс на социалистите и демократите (S & D)), Зелените (Европейски зелени / Европейски свободен алианс) или левите (Европейска обединена левица / Северна зелена левица), тъй като вече има широко съгласие между тези три групи за подкрепа на основните изисквания на ЕКП. Лобирането пред тях ще е да молим за вече извоюваното.

Моля, вместо това концентрирайте усилията си върху членовете на Европейската народна партия (ЕНП) и Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ), както и в комисията по заетост и социални въпроси, и по-специално в комисията JURI на ЕП.

              Може да намерите списък с членовете на ЕП тук:

              http://www.europarl.europa.eu/committees/en/empl/members.html .

Моля, свържете се по-специално с евродепутати от ЕНП и АЛДЕ! Ключовите изменения на ЕКП са свързани с укрепване правата на информиране и консултиране и представителство в борда, „засилване“ на европейските работнически съвети и изключването на всички позовавания на по-ниски стандарти за участие.

Главния комитет е JURI. Тук може да намерите списък с членовете му:

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/members.html

Моля, свържете с членовете на ЕНП и АЛДЕ

  1. Съвет

Известен брой министри на труда изглежда не са наясно с важността на пакета за дружественото право. Трябва да се повиши осведомеността, че социалното и по-специално правата на участие на работниците ще бъдат подкопани от пакета.

По време на заседанието на работната група на Съвета по правата на работниците, проведено на 2 октомври, повечето представители не се намесиха в полза на укрепването му, но излязоха с идеята за влошаване на предложението на Комисията.

ЕКП изпрати писмо до всички министри на труда циркулярно писмо, в което се молим да се свържете с министерството на труда, за да сме сигурни, че исканията на ЕКП са добре разбрани и подкрепени. Делото ECJ Polbud създаде ситуация, съотносима с покоряването на дивия запад в дружественото право. Необходима е правна регулация, но тя трябва да бъде справедлива, те. да се вземат предвид интересите на бизнеса, и на работниците. Пакетът, предложен от Комисията, е небалансиран. Пакетът ще има отрицателно въздействие върху данъчните приходи и социалноосигурителните вноски и ще доведе до умножаване на компаниите за пощенски кутии.

  • Тази публикация е част от кампанията на ЕКП за демократизация на труда