Брюксел, 25-ти октомври. До членуващите организации До членовете на Комитета за работническо участие и политика на […]