В навечерието на 50-тата годишнина от своето създаване, Европейската конфедерация на профсъюзите (EКП ) ще  проведе от 23 до 26 май 2023 г. в Берлин, Германия, своя 15-ти Редовен Конгрес.

В работата на Конгреса ще вземат участие 600-те делегати, представители на 93 синдикални организации от 41 европейски държави и от 10 европейски браншови федерации.

На този най-висш за европейското синдикално движение форум ще присъстват много официални гости, като обръщения към делегатите ще направят Олаф Шолц – федерален канцлер на Германия, Урсула фон дер Лайен – председател на Европейската комисия, Николас Шмит – Европейски комисар по заетостта и социалните права, Хубертус Хайл – федерален министър на труда и социалните въпроси на Германия и кметът на Берлин Кай Вейгнер.

КТ “Подкрепа“ ще бъде представена на 15-тия Конгрес на ЕКП от тричленна делегация, водена от  Президента инж. Димитър Манолов.

Конгресът ще отбележи официално  и  50-тата годишнина от създаването Европейската конфедерация на профсъюзите: 50 години борба за правата на трудещите се. Съгласно работната програма в продължение на четири дни делегатите на Конгреса ще обсъдят основните синдикалните искания и приоритети за осигуряване на достойни условия на живот и труд за работещите хора в Европа.

Дискусиите ще бъдат насочени към основното синдикално искане, залегнало и в мотото на Конгреса: За по-справедлив обществен договор, осигуряващ по-добра защита на работещите. Ще бъдат обсъдени и важни въпроси, свързани с бъдещето на труда и на Обединена Европа, с  прилагането на нов икономически модел в полза на хората и с необходимостта от спешни мерки в защита на планетата.

Специално внимание ще бъде отделено на войната в Украйна и на нейните последици като на делегатите ще бъде представен видеоматериал с част от осъществените в различни страни синдикални действия за солидарност и подкрепа.

Панелните дискусии по време на Конгреса ще разгледат темите, както следва:

  • кои въпроси, касаещи работещите хора трябва да залегнат в дневния ред на следващия Европейски парламент;
  • по какъв начин да активизираме действията на ЕС за справяне с кризата, породена от повишените разходите за живот и от увеличената несигурност на работното място;
  • инициативи и мерки за ново начало за европейския социален диалог;
  • синдикални искания за повече инвестиции в качествени работни места;
  • синдикалните организации и европейският социален модел: ролята на социалния диалог и на международната солидарност;
  • инициативи за повишаване на ролята на младите хора в синдикалното движение;
  • мерки за обновяване на синдикалните организации;
  • как да бъде повишена ролята на жените в синдикалното движение.

Делегатите на Конгреса ще одобрят доклада за дейността за 2019 – 2023 г., ще гласуват изменения в Устава  на ЕКП и ще изберат новия ръководен екип на европейското синдикално движение, както и ще приемат ключови документи, определящи основните приоритети и насоки за действия през периода 2023-2027 г., а именно – Манифест, Харта на синдикалните ценности и Програма за действия. ETUC ще приеме и Берлинския манифест и Програмата за действие на ETUC 2023-2027.