Днес, 18 май 2023 г., в централата на Конфедерация на труда „Подкрепа“ се проведе Информационен ден, който се организира в рамките на проект SOLIDSOcial diaLogue enhancement in response to COVID crisis challenges“, финансиран по „Норвежки финансов механизъм“.

Събитието бе открито от конфедералния секретар на КТ „Подкрепа“ и мениджър по проекта Александър Загоров. Встъпителни изказвания направиха председателят на БТПП Цветан Симеонов и почетния генерален консул на Кралство Норвегия в България Венцеслава Янчовска. Участие взеха и представители на КНСБ и на СФСМВР.

 

По време на форума бе представено Проучване на добри практики от България в социалния диалог, свързано с въвеждане на мерки във времена на пандемия. Пазарът на труда в България се променя много бързо през последните две години поради Ковид кризата и сме изправени пред различни предизвикателства, като търсим решения за тяхното преодоляване.

Също така бе презентирана и Пътна карта на предизвикателствата на българския пазар на труда по отношение на COVID-19 кризата. Основната цел на картата е да се подобри взаимодействието между участниците в процесите по безопасност и здраве при работа във връзка с пандемията, запазването на заетостта и създаване на зелени и дигитални работни места.

       

КТ „Подкрепа“ е партньор по проект SOLID на БТПП, заедно с Конфедерация на работодателите в Норвегия /NHO/.