Днес, 18 май 2023 г., в централата на Конфедерация на труда „Подкрепа“ се проведе Информационен ден, […]