На 18 май 2023 г. от 11.00 ч. в Зала „Мецанин“ на Конфедерация на труда „Подкрепа“ /ул. „Ангел Кънчев“ 2/ ще се проведе Информационен ден, който се организира в рамките на проект SOLIDSOcial diaLogue enhancement in response to COVID crisis challenges“, финансиран по „Норвежки финансов механизъм“.

Целта на Информационния ден е да бъдат представени добрите практики от България в социалния диалог, свързани с въвеждането на мерки във времена на пандемия. Пазарът на труда в България се променя много бързо през последните две години поради Ковид кризата и сме изправени пред различни предизвикателства, като търсим решения за тяхното преодоляване. По време на събитието ще бъде представена Пътна карта за подобряване на взаимодействието между участниците в процесите по безопасност и здраве при работа във връзка с пандемията Ковид-19, запазването на заетостта и създаване на зелени и дигитални работни места.

Събитието ще бъде открито от президента на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов. Встъпителни изказвания ще направят председателят на БТПП Цветан Симеонов и почетния генерален консул на Кралство Норвегия в България Венцеслава Янчовска. Поканени да вземат участие са представители на КНСБ, БСК, АИКБ и КРИБ.

КТ „Подкрепа“ е партньор по проект SOLID на БТПП, заедно с Конфедерация на работодателите в Норвегия /NHO/.