Настоящият Доклад  обобщава всички констатации, получени в резултат на емпирично изследване, проведено в рамките на проект „EРС – правилното боравене с икономическата информация е ключ за продуктивна комуникация и преговори“ (VS/2019/0025), между месеците февруари 2019 г. и април 2020 г.

Проектът се реализира от Националната комисия на NSZZ „Solidarność“ от Полша, заедно с още четири партньора: CISL (Италия), UGT (Испания), КТ “Подкрепа“ (България), Syndex (Полша).