Европейската конфедерация на профсъюзите призовава Европейската комисия да предприеме спешни мерки за преодоляване на причина номер едно за професионалните заболявания в Европа: нарастването на оплакванията от болки в гърба, раменете, врата, лактите, ръцете и коляното, които водят до намаляване на качеството на живот причиняват на работниците и до множество отсъствия от работа.
Разходите на работодателите, на работниците и цената на предоставените здравни услуги се оценява на 163 милиарда евро.

„Болките в гърба осакатяват Европа, заяви Естер Лънч, Конфедерален секретар на ЕКП. Близо 9 милиона работни дни са изгубени във Франция поради болки в гърба и други мускулно-скелетни проблеми и това положение ще се влошава със застаряването на работната сила в Европа. През 2013 г. Европейската комисия отказа да подкрепи Директивата за Ергономични изисквания на работното място, предложена от работодателите и синдикатите и вместо нея издаде необвързваща препоръка.Сега вече е време за Комисията да признае, че нейната препоръка не е достатъчна. Повече трябва да се направи!“

На работното място „мускулно-скелетните смущения“ (МСС) са причинени от дейности, които са твърде трудни за тялото или са свързани с работа, която включва фиксирани или ограничени позиции, непрекъснато повтаряне на движения, понякога силата е концентрирана върху отделни части на тялото, като китката и ръката и тогава темпото не позволява на работника да осъществява достатъчно контрол или да има оперативна свобода на действие, дори няма достатъчен срок за възстановяване между движенията. Всички доказателства показват, че постоянното засилване на темпа на работата  задължава работниците да работят в атмосфера на постоянна спешност и намалява тяхната оперативна свобода на действие.Работниците в секторите за производство на храни, метали, автомобили, строителство, селско стопанство, транспорт и здравеопазване са най-застрашени.

Превенцията е ключова и това означава проектиране на дейностите в съответствие с нуждите и възможностите на  човешкото същество.

Активната работа на Комитетите по здраве и безопасност, ефективните законови регулации и правилното им прилагане, допълнени с подходящи икономически стимули ще доведат до намаляване на мускулно-скелетните смущения и в това е нашата надежда за подобряване на работните места в ЕС!